Lusanda “Luh” Mahlaba (6)
Lusanda “Luh” Mahlaba (6)
Mthandeni Mahlaba
Mthandeni Mahlaba
UMALUME womfana omncane uLuh osezakhele udumo ngamahlaya ezinkundleni zokuxhumana useveze ukuthi umshana wakhe ungumuntu onamahloni.

UMthandeni Mahlaba nomshana wakhe uLusanda “Luh” Mahlaba (6), sebezakhele igama ngamatemu ahlukene okukhona kuwo elithi, Kwid, Breadwinner namanye.

Ekhuluma neSolezwe izolo uMthandeni othe bahlala eNtuzuma, ubalule ukuthi uLuh uzalwa udadewabo omncane wathi wabona kungcono ukuthi asebenze naye ngoba useyingane.

“Ungumuntu onamahloni futhi odinga ukuthi ngisebenze kanzima uma siqala ukuqopha ama-video lawa abonakala ezinkundleni zokuxhumana.”

Uthe ngokomsebenzi ungungoti osiza abantu abangakwazi kahle ukukhuluma njengoba akhetha ukufunda emuva kokubona ukuthi umkhakha wokulingisa nowamahlaya awunayo imali.

“Naye uLuh angifuni ukumsebenzisa kakhulu njengoba ngifuna afunde abe yinto enkulu ngelinye ilanga. Udumo angithandi lumngene kakhulu njengoba zingekho izinhlelo zokuthi ngenze imicimbi noma ngiye emicimbini esibizwa kuyona naye. Ngisho kungaqhamuka abantu bethelevishini bethi bayamdinga mina nonina savumelana ukuthi ngeke aze aye ngenxa yokuthi usemncane, uyashesha ukukhathala. Asidingi ukuthi athethiswe uma enza lezi zinto futhi isikole sifuna sihambe phambili kuyena,” kuchaza uMthandeni.

Uthe uLuh ngesinye isikhathi bake bathi besematasa nokuqopha abatshele ukuthi ukhathele ufuna ukulala, bese kubaphoqa ukuthi bame.

Uphinde wakuveza nokuthi ekhaya bayafika abantu bezocela ukushutha naye okuyinto engeyona inkinga kubona.

Uveze ukuthi basazowaqopha ama-video nomshana wakhe njengoba abantu bewathokozelile.

UMthandeni uthe uLuh uyafunda noma engazange athande ukudalula ukuthi ufunda kuphi ngoba abafuni ukuthi athathwe wudumo.