UDINGAAN Mokebe Khumalo ozothula uhlelo oluthi Mamazala kuMoja Love olunye lwezinhlelo ezintsha ezizoqalaISITHOMBE: TWITTER
ABAPHATHI besiteshi iMoja Love bathembisa lukhulu ngezinhlelo zabo ezintsha ezizoqala maduze.

Okhulumela iMoja Love, uLindiwe Mbonambi, uthe maduze bazomemezela izinsuku okuzoqala ngazo izinhlelo abangangabazi ukuthi zizoqhubeka nokujabulisa abaningi.

Kulindeleke ukuthi kuqale uhlelo lwamahlaya oluthi Bheka Mina Ngedwa. Kulo kuzobonakala izinsizwa nezintokazi kwezamahlaya ezizohlangana nabantu zibakhohlise ngezinto ezehlukene.

Zizobe zibonakala ematekisini, ezinxanxatheleni zezitolo nasemalokishini ahlukene.

Olunye uhlelo oluzoqala olwethulwa u-Andile Gaelisiwe noDingaan Mokebe Khumalo oluthi Mamazala. Kuzobonakala abantu abahlukene ikakhulukazi abesifazane abafuna ukuyoxoxa nemindeni yabayeni babo.

Bazobe bekhuluma ngezinto ezehlukene ezabaphatha kabi emindenini ngesikhathi sekudlule abayeni babo emhlabeni.

Abanye bazobe bebhekene nezingane zabayeni babo abakade bengabhekani nazo bese bekhipha okusesifubeni.

Olunye uhlelo olusha oluthi Gugothandayo. Kuzobonakala abesifazane baseGoli, okwakubahambela kahle empilweni kodwa impilo yabajikela.

Kulolu hlelo bazobonakala behambela izindawo ezehlukene bezikhipha nabangani babo bexoxa ngezikhathi ezimnandi.

ULindiwe uthe abantu abahlale belindile ngoba bazomemezela izinsuku ezizoqala ngazo izinhlelo njengoba ukuqopha kwazo kuqhubeka.