UKHAYA Dladla osenenkontileka nabomdlalo Uzalo yize sekuyophela unyaka engakaze abonakale kulo mdlalo
EKUQALENI konyaka iziphathimandla zomdlalo Uzalo zikhiphe isitatimende zithi sezidedele abalingisi abathathu - uThobile (Noxy Mabika), Mastermind (Ntokozo Dlamini) noMxolisi (Nay Maps).

Abezindaba ekupheleni konyaka odlule bese bebike kaningi ngokuxoshwa kwabo iziphathimandla zathi bazokushiya sekuyophela uJanuwari.

Iziphathimandla zathi baxoshiwe kodwa uKhaya Dladla olingisa indawo kaGC yena akasezukubonakala njalo kodwa uzobizwa uma bemdinga.

Njengamanje kuyophela unyaka kodwa akakaze avele.

Angingabazi ukuthi uKhaya wayengomunye wabalingisi abakhonjwa indlela kodwa futhi ophrojusa babuye bazikhuza ngenxa yokuthi ungomunye wabagqamile kuwo futhi uyathandwa.

Uvalo lokuthi bazogxekwa ngabalandeli bomdlalo uma bekubeka kucace ukuthi abasamdingi yikhona okwabaholela ekutheni bathathe isinqumo sokuthi bazombiza uma bemdinga.

Kodwa ngabe lokhu kuyinto efanele na?

Umbuzo nami angazi ukuthi uzophendulwa ngubani kodwa ophrojusa boZalo abangambambezeli uKhaya ekuqhubekeni nethalente lakhe ekulingiseni ngoba usenekontileka noZalo.

Kumanje ngiyacabanga ukuthi abalandeli bakhe basenethemba lokuthi bayophinde bambone kodwa futhi ngiyacabanga ukuthi bakhona asebemkhohliwe.

Ophrojusa kumele bakufunde ukunganabukelisi izinto kodwa bazineke zicace emphakathini.

Lokhu kungibuyisela emuva ekukhonjweni indlela kukaSello Maake Ncube (Kgosi) emdlalweni iThe Queen.

Indawo ayeyidlala uSello yayithandwa futhi wavele wanyamalala nje kwangaziwa ukuthi uyephi kodwa izimpukane eziluhlala zagcina zivezile ukuthi ukhonjwe indlela.

Kuhle ophrojusa boZalo bamkhulule uKhaya kunokumbamba ngenkontileka engamsizi ngalutho.

UKhaya lokhu agcina ukubonakala nozakwabo abaxoshwa, okucacisa ngokusobala ukuthi wayengasadingwa.

Izinkontileka abazisayinayo kazibavumeli ukuthi balingise emidlalweni emibili ewuchungechunge engingangabazi ukuthi lokhu yikhona okumvalela amanye amathuba.

UZalo alwenze ubulungiswa kuKhaya limbuyisele emdlalweni uma lusamdinga noma lumkhulule.