UMLINGISI owazakhela udumo kwi-Generations: The Legacy, uLebohang Mthunzi, usenguthisha ofundisa izifundo zeDrama

UMLINGISI owazakhela udumo ngokulingisa indawo ka-Angela Mogale kuGenerations: The Legacy, uLebohang Mthunzi, usengumsakazi wohlelo lwantambama phakathi kuka-3 no-6 ngeSonto esiteshini esisha iKapitol Afrika.

Echaza ngalo msebenzi omusha, uLebohang (29) uthe lo msakazo okwi-internet wasungulwa nguye ngokubambisana nabanye abantu abasha abanothando lwezobuciko.

“Ngiyasakaza futhi ngibuye ngifunele lesi siteshi izikhangiso.”

Ngaphandle kokusakaza, uLebohang ubuye afundise izifundo zeDrama eSoweto Theatre, okuwumsebenzi awuyela esikhungweni semfundo ephakeme.

Uthe wayevele ekulangazelela ukufundisa izingane ukuze avumbulule ikhono kuzo.

“Ngiqale ukusebenza emidlalweni yeshashalazi ngaphambi kokungena kwithelevishini. Imidlalo yeshashalazi ngayithanda kuqala, yingakho kulo nyaka ngibuyele ekufundiseni izingane iDrama.”

Uthe uyakuthanda ukwabelana amakhono nobuhlakani futhi atshale ulwazi lwakhe entsheni.

Uthe la madlelo aluhlaza awasho ukuthi usekulaxaze phansi ukulingisa kodwa usaqhubeka nakho njengoba esanda kulingisa efilimini ethi The Tokoloshe.

“Ngiyafuna ukuba umlingisi ovelele kuleli nasemazweni angaphandle.”

ULebohang ubuye abe yinxusa lomkhankaso oqwashisa ngezokuphepha emigwaqweni obizwa nge-Asifikeni. “Lo mkhankaso ukhumbuza abantu bakuleli ngokuhlonipha imithetho yemigwaqo ukuze bafike bephilile emakhaya.”

Uthe ngalo mkhankaso bahlose ukwehlisa isibalo sabantu abashonela ezingozini zemigwaqo ngenxa yophuzo oludakayo.

“Abantu kufanele bakuqonde kuyisibopho sikanoma wubani ukuphephisa impilo yabantu emigwaqweni,” kuphetha uLebohang waseSharpeville.