UMSAKAZI weVibe FM uSakhokwakhe Ngiba oseveze ukuthi uthando lokusakaza lwaqala esesikoleni nokuyinto ayengakhulumi ngayo njengoba naye ayethi yinto ezosheshe inyamalale
UMSAKAZI wesiteshi somphakathi esizinze KwaMashu kwa-B, iVibe FM, uSakhokwakhe Ngiba, uthe yize esesakaza kodwa kube wuhambo olungelula neze.

USakhokwakhe usakaza iMorning Movement engena ngehora lokuqala entathakusa iphele ngelesine kusukela ngoLwesine kuze kube uLwesihlanu.

Le nsizwa ezalelwe KwaMaphumulo, esigodini sasoVanzini, iqede u-matric ngo-2011, eQwabe Secondary School.

Enkulumeni abe nayo neSolezwe uthe eqeda isikole umsakazo yinto ayeyithanda kodwa ngenxa yokuthi wayesemncane wayecabanga ukuthi konke kuzodlula ngokushesha.

“Yize abangani bami ngangingabatsheli ngalo muzwa esikoleni kodwa kukhona uthisha engamazisa ukuthi ngiyazifela ngomsakazo. Ngambona ukuthi uyakholelwa kakhulu kimina futhi ukuba ukufa akusheshanga kwamfica ngabe uyangifakazela,” kuchaza uSakhokwakhe.

Uthe eqeda esikoleni waya eThekwini eyofundela ukusakaza esikhungweni esiqeqesha abafuna ukuba kulo mkhakha iThekwini e-Radio.Com ngaphansi kukaJoe Majola.

“Angigcinanga lapho ngaqhubeka nokufunda ezikoleni ezehlukene ngiqoqa ulwazi oluningi ngomsakazo nokwagcina ngokuthi ngingene emsakazweni iSiyathuthuka FM ngo 2013. Khona ngangisakaza uhlelo oluthi Thokomala Midnight Show, olwalungena ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu entathakusa nengalusakaza unyaka wonke ku-2013 kodwa izinto zangahamba kahle ngagcina ngiyekile.

“Ithuba engalinikwa abaphathi balesi siteshi lisho lukhulu kimina futhi ngeke ngibakhohlwe njengoba libe nenkulu indima,” kusho yena.

Ngemuva kwalokho ngawuyeka umsakazo ngabona ukuthi kungcono ngiyosebenza ngagcina ngokuthi ngize ngiye kwiVibe FM.

Ohlelweni alusakaza manje uthe babheka kakhulu izinto ezenzeka emphakathini bakhulume nangezihloko.

USakhokwakhe uveze ukuthi ithuba alinikwe abaphathi beVibe FM 94.7 ngeke alibukele phansi uzolibamba ngazo zombili alisebenzise.

Abasakazi athe ubukela kubona nguBheki Cele odume ngelikaMagaye emsakazweni Izwi Lomzansi noBheka “BK” Mchunu woKhozi FM.

Uma ufuna ukuzibona kule ngosi usebenza emsakazweni ungangithumelela i-email [email protected]