WOTHA ilanga lasebusika ekhaya uNongcebo McKenzie okuthiwa umiselwe ukudelela ikhasimende emsakazweni Ukhozi FM
SIMISELWE impakamo emsakazweni isilomo somsakazo woKhozi FM uNongcebo McKenzie osakaza uhlelo lwasekuseni, Isidlo Sasekuseni, noTshatha Ngobe.

Sekuphele amasonto amabili lo msakazi engezwakali emoyeni futhi kungekho ncazelo ngokunyamalala kwakhe. Uhlelo lwabo lungena ngoMsombuluko kuya koLwesihlanu kusukela ngo-6.30 kuya kuya ku-9.

Umthombo othembekile ongashayi eceleni upotshozele leli phephandaba ukuthi uNongcebo wedelele isihambeli ebesizoba nengxoxo emoyeni yena waqhiphotheka, walibala yiselula. Umthombo uthi ingxoxo ibiyingxenye yomkhankaso wokugubha iminyaka engu-59 isiteshi sasungulwa. Kuvela nokuthi lesi sihambeli siyikhasimende lomsakazo elingaconsi phansi futhi lifaka inkindlane yemali emsakazweni. Kuthiwa lidiniwe lizibona liphenduka isithusanyoni libe lize ngomsebenzi.

Ethintwa uNongcebo ubike imbiba nebuzi.

“Hawu ngezinsukwana nje ezimbalwa ngingekho sekunenkinga njalo? Cha konke kuhamba kahle kodwa kunezinto engisazama ukuzilungisa. Phela nami nginempilo njengabantu bonke kodwa akukho okutheni,” kusho uNongcebo.

Uzakwabo abambisene naye kulolu hlelo uKhathide “Tshatha” Ngobe ulubambe yedwa uhlelo.

UTshatha akashayi ngisho incoko eliyela ngasekunyamalaleni kukazakwabo. Kuyaziwa ukuthi Ukhozi lunomyalelo oshubile wokuthi abasakazi bangaphawuli emoyeni ngabasuke bemisiwe ngoba bangazifaka obishini.

Abalaleli sebeze baziduduze ngephimbo likaNongcebo uma kudlalwa amaphimbo aqoshiwe akudala adlala izikhawana uma kusaqhubeka uhlelo. Kuthiwa yindaba ekhulunyelwa phansi emaphasejini nangezikhathi zamatiye ngaphakathi emsakazweni.

Umphathi wezinhlelo, uNksz Zandile Tembe, uthe akafune ngisho nakuqala nje ukuthi aze aphawule akubuzwe ekomkhulu leSABC.

UVuyo Mthembu okhulumela iSABC, ukuqinisekisile ukuthi uNongcebo uphuciwe umbhobho kodwa wathi akafuni ukukhipha izifuba zomndeni wakwaSABC.

“UNksz McKenzie akekho impela emsebenzini siyakuqinisekisa lokho. Wudaba oluphakathi komqashi naye uNksz McKenzie esingeke sikwazi ukuluthamunda nomunye umuntu lusaqhubeka,” kusho uVuyo.