KUJABULE iningi kubuya uRobert Marawa emoyeni ngoMsombuluko emuva kokungeniswa esibhedlela ehlaselwe isifo senhliziyo Isithombe: SIGCINIWE
WAMUKELWE ngezandla ezifudumele ngabalaleli bohlelo lwezemidlalo uRobert Marawa, okhuze ibuya emsakazweni ngoMsombuluko.

URobert ubesehambe isikhathi esingaphezu kwenyanga emuva kokuthi wahlaselwa isifo senhliziyo. Abalandeli bohlelo, iMarawa Sports Worldwide emsakazweni iRadio 2000, bajabulise okwezingane ezincane bezwa uMarawa naye oveze ukuthi ujabule ngokubuya futhi ubesebakhumbule abalaleli bakhe.

UMusa Magazu uthe: “Ithemba labathandi bebhola libuyile emoyeni, yazi ungathi sigubha unyaka omusha kwezemidlalo singabalandeli, siyakwamukela Robert bese sikukhumbule.”

UGodfrey Naledzani uthe: “Siyakwamukela Marawa, ngiyajabula ukuzwa izwi lakho emoyeni. UNkulunkulu mkhulu.”

Emasontweni adlule waqopha i-video ayifaka kwiTwitter echaza ngokuhlaselwe yisifo senhliziyo esimenze wangeniswa egunjini labagula kakhulu.

Useke wahlaselwa yisifo senhliziyo izikhawu ezimbili eminyakeni edlule.

Kwi-video waveza ukuthi emuva kokungazizwa kahle enezinhlungu esifubeni waya esibhedlela eyobheka ukuthi yini imbangela.

Waveza ukuthi wazithola esesegunjini labagula kakhulu wahlala kulo cishe isonto lonke.

URobert wanxusa abantu bakuleli ukuthi bayigade impilo yabo, uma nje bezwa ubuhlungu abangabuqondi emzimbeni baye kodokotela.