KWEHLUKENE inhloko nesixhanti kuMnuz Bonga Mpanza neSABC njengoba esule isigubhukane. Isithombe: FACEBOOK/BONGA MPANZA
MHLELI: Ngiyafisa ukusho ukuthi liphume nobovu ngokusula kukababa uMpanza oKhozini FM naseSABC. Okubi kakhulu yikho nje ukuthi ukwesula kwakhe sekuyamene nenkohlakalo, okuchazayo ukuthi emhlabeni ngampela alikho isoka elingenasici.

Selokhu efikile oKhozini ziningi izinto ezimbi ezenzekile kuphethe yena. Eyaba yimbi kakhulu wukukhishishwa okwengcanga kukaLinda Sibiya angabe esathola nethuba lokuvalelisa phezu komsebenzi wakhe omkhulu ekhulisa abalaleli bsiteshi. Ukugxekana kwezintshumayelo zebandla lakwaShembe ngoMgqibelo nokumiswa kukababa uMfundisi uZondo bekukhombisa ngokusobala ukuba wundlovukayiphikiswa kwakhe kulesi sikhundla.

Udaba lohlelo lukamaskandi nezinxushunxushu zalo, ukumiswa kukaBK Mchunu, owadalula igama likaMr Magic, nokumiswa kukaNgizwe Mchunu kubonisile ukuthi bese konakele.

Siyethemba luzobuya uKhozi lwethu. Nosisi uZandile Tembe samshaya isimo waze wathi uyesula.

Shine Mfeka

EShowe