NGOMGQIBELO kwenzekile ngazithola ngisemgwaqeni ngesikhathi kudlala Amazulu ne-Orlando Pirates koweTelkom Knockout.

Uma ungezwanga, kugcine kunqobe iPirates ngamagoli amathathu kwelilodwa ngemuva kwesikhathi esengeziwe kade umdlalo uphele zibambene ngo 1-1.

Ukuba kwami semgwaqeni kungenze ngavula Ukhozi FM ukuze ngizwe usakazwa bukhoma umdlalo.

Nebala uJoe Hudla ubewubambile ngobunono njengenjwayelo. UHudla unamava kwezokusakaza futhi ukuthatha akubeke ngokwenzeka enkundleni.

Okufike kwangikhalisa kube yingo-8 ebusuku sekumele kungene izindaba. Ngaleso sikhathi bese siqalile isiwombe sokuqala esikhathini esengeziwe.

Ngaphambi kokuthi siqale uVictor Molefe ube esetshela uHudla ukuthi unemizuzu emibili bese kuyiwa ezindabeni.

Nebala kube njalo kwathi ngo-8 kwase kungena izindaba.

Ngiyakuqonda ukuthi izindaba zibalulekile kodwa angiboni kukuhle ukuthi kuthi kusaqhubeka umdlalo bese kuyamiwa ngoba nakhu kumele kuyiwe ezindabeni.

Kuthelevishini akwenzeki lokhu. Uyacabanga kudlala ibhola kulokhu kuyiwa ezikhangisweni? Izikhangiso zibalulekile, yebo, ngoba zifaka imali kodwa ziyalinda kuyiwe ekhefini.

Ngike ngibone uma kudlala i-cricket kuSABC3. Kulindwa kuqedwe ukushwiba i-over bese kuphuthunywa masinyane kuyiwe ezindabeni. Nakhona azidlali imizuzu ewu-30 njengenjwayelo kunalokho kushaywa ngezinqamulelayo.

Nasemsakazweni ngicabanga ukuthi kungazanywa into ecishe ifane. Bekungathi unondweba esewuqedile umdlalo sekulindwe ukuthi kuqale isikhathi esengeziwe, zingene lapho-ke izindaba. Ozifundayo noma uVictor achazele umlaleli ukuthi zingena ngesikhathi esingejwayelekile ngenxa yokuthi kusaqhubeka umdlalo.

Zifundiwe izindaba kwaphinde kwabhanselwa nangesikhangiso ngaphezulu umdlalo usaqhubeka njalo.

Sonke lesi sikhathi sishiywe silenga njengabalaleli sabuye sekuze kwangena negoli lesithathu.

Ithimba lezemidlalo nelezindaba kumele liyibuyekeze le ndaba ngoba akumnandi ukulalela umdlalo bese kuba nokuphazamiseka.