UMPHATHI weZwi Lomzansi FM uVela Xulu (kwesokudla) nomsakazi weGagasi FM * -Alex Mthiyane obengomunye wabantu ebebelethe imishini enikelelwe lesi siteshi

IGAGASI FM lelule isandla lanikelela iziteshi zomphakathi ezizinze eThekwini ngezinsiza kusebenza.

Linikelele iZwi Lomzansi neTheku FM ngenhloso yokuzithuthukisa lezi ziteshi.

UKhulekani Shandu weGagasi FM, uthe iziteshi zomphakathi yizona ezikhiqiza ikhono elidingwa yimisakazo emikhulu.

UKhulekani uthe yingakho bakwenza umsebenzi wabo ukuzeseka lezi ziteshi.

IZwi Lomzansi lihlabane ngeminye yemishini yobuchwepheshe besimanje.

Le mishini okubalwa idesk lobucwepheshe besimanje, imishini yezingcingo yobuchwepheshe besimanje neminye iyimvela kancane eziteshini zomphakathi ngenxa yokumba eqolo kwayo.

Umphathi weZwi Lomzansi FM, uVela Xulu uthe ukuthola ukwesekwa iGagasi FM kusho lukhulu kubona.

Ukuthola lolu xhaso ukuchaze njengento ezokwenza umehluko omkhulu kulesi siteshi. UXulu uthe ngisho izinga lokusakaza kulesi siteshi lizoba sezingeni eliphezulu wathi lizothi alifane nse nelezikhondlakhondla zemisakazo njengoba sebezosebenza ngale mishini.

“Besilokhu sinezingxoxo neGagasi FM iziphathimandla zakhona zifuna ukwazi ukuthi iziphi izingqinamba esibhekene nazo kulo msakazo. Sijabule kakhulu ukuthola izindaba ezimnandi zokuthi basikhethile ukuthi sihlomule ngemishini ebizayo enikelwa yilesi siteshi. Imishini yobuchwepheshe besimanje iyona ebiyinkinga kakhulu kuthina ngenxa yokuthi iyabiza kanti siyisiteshi somphakathi”

Umakadebona womsakazi * -Alex Mthiyane ubeyingxenye yethimba labasebenzi beGagasi FM ebebehambisele Izwi Lomzansi FM le mishini.

ITheku FM nalo lithole izinsiza ezifanayo ebezisetshenziswa iGagasi FM ezinye zazo bezingakasebenzi.