UMASECHABA Ndlovu ohlukanise phakathi imibono ngendlela abapheka ngayo uBabes ngemibuzo ohlelweni lwakhe noMo Flava ngoLwesihlanu Isithombe: SIGCINIWE
UMASECHABA Ndlovu ohlukanise phakathi imibono ngendlela abapheka ngayo uBabes ngemibuzo ohlelweni lwakhe noMo Flava ngoLwesihlanu Isithombe: SIGCINIWE
UBABES Wodumo ngesonto eledlule okuvele izinsolo zokuthi ubehlukunyezwa uMampintsha obeyisinqandamathe sakhe aphinde amphathe nasesitebeleni somculo iWest Ink. Isithombe: INSTAGRAM
UBABES Wodumo ngesonto eledlule okuvele izinsolo zokuthi ubehlukunyezwa uMampintsha obeyisinqandamathe sakhe aphinde amphathe nasesitebeleni somculo iWest Ink. Isithombe: INSTAGRAM
NGESONTO eledlule kuvele udaba engicabanga ukuthi lushiye abantu abaningi bekhathazekile ngendlovukazi yomculo weGqom’, uBabes Wodumo. Lokhu kulandela ingxoxo yakhe ngoLwesihlanu nabasakazi beMetro FM uMo Flava noMasechaba Ndlovu ohlelweni lwantambama iThe Drive. Kulolu hlelo uBabes umpintshelwe ekhoneni mayelana nobudlelwano bakhe noMampintsha, ikakhulukazi ngokuhlukumezeka kwakhe.

Kwi-video ebiqoshwa ohlelweni uBabes ubebonakala ukuthi umoya wakhe uphansi futhi akeneme ngendlela ajwayele ukuzwakala ngayo uma esezinhlelweni zomsakazo. Nokho lokho akunqandanga umsakazi uMasechaba ukuthi ampheke ngemibuzo ethinta imibiko yokuthi uMampinstha uyamhlukumeza.

“Kujule ngaphezu kwalokho futhi ngiyakubona ngisho emehlweni akho ukuthi usathwele kanzima kanti angifuni uqhubeke nokuhlukumezeka. UMampintsha akanalungelo lokukubeka isandla, akwamukelekile,” kusho uMasechaba.

UMasechaba uphinde waveza ukuthi unolwazi ukuthi uBabes useke waxhimfwa ebusweni nguMampintsha wamshiya elimele, waze wayokhosela kumngani wakhe.

“Ngiyazi awazi ukuthi ngiyayazi leyo nto nokuthi awazi ukuthi ngezwa ngomunye umuntu ukuthi useke wakuphula umlenze. Babes siphila ezweni lapho abantu besifazane bebulawa khona...Ngiyajabula usuyishiyile le ndoda,” kusho uMasechaba.

UBABES Wodumo ngesonto eledlule okuvele izinsolo zokuthi ubehlukunyezwa uMampintsha obeyisinqandamathe sakhe aphinde amphathe nasesitebeleni somculo iWest Ink. Isithombe: INSTAGRAM

Ngemuva kokusabalala kwengxoxo into eqaphelekile wukuthi akugxekwanga nje uMampintsha kuphela ngezinsolo abebekwa zona kodwa kuhlukane imibono ngendlela uMasechaba abendlalela ngayo imibuzo yakhe, nangokudalula kwakhe imininingwano esesithe “ngokuhlukunyezwa” kuka Babes.

Izintatheli eziningi zizokwazi ukuthi odabeni oluthinta ukuhlukumezeka komuntu, ngisho ngabe kuthiwa ubani, into ebalulekile ukuqinisekisa ukuthi lowo muntu uvikelekile nokuthi usekulungele ukukhuluma esidlangalaleni ngalolo daba.

Kubo bonke osaziwayo abaphawulile ngalolu daba ngicabanga ukuthi ongihlabe umxhwele kube umethuli wezinhlelo osephenduke usomabhizinisi, uSizwe Dhlomo, othe: “Angimazi kahle uMasechaba kodwa uMo ngiyamazi futhi usemnkantshubomvu emsebenzini wakhe. Ngiyazi bobabili bebeqonde okuhle ngakho angifisi ukugxeka umsebenzi wabo emphakathini kodwa le nto ingendlela engiyibone ngayo mina. Singenza kangcono ngokulandelayo. Abusiseke uBabes.”

Yilesi sizathu nami esingenza ngisole abasakazi bobabili, mhlawumbe nophrojusa wabo, ngokushaya isikhala ngendlela ingxoxo yabo noBabes ephume ngayo. Uma kuwudaba abesebelwazi phambilini, ziningi izindlela abebengaveza ngazo ukuthi uBabes “ubehlukunyezwa” nguMampintsha.

Udaba lokuhlukumezeka komuntu alusoze lwaxoxwa kuhlekwa kodwa sibashayela ihlombe ngokuluveza. Nokho belungabhungwa kangcono, neminye imibuzo ishiyelwe uMampintsha obesazoba ohlelweni ngoMsombuluko olandelayo.

UMasechaba ubebukeka ewumuntu obehluleka ukuzibamba ejahe ukunekela izwe ngaphandle kokuvumela uBabes ukuthi azikhulumele yena. Noma udaba selwaziwa mhlawumbe futhi benobufakazi balo kodwa siyagquqguzelwa ngazo zonke izikhathi ukuvikela umuntu osuke ehlukumezekile odabeni.

Ukubavikela kuthinta nendlela esidalula ngayo ukuhlukumezeka kwabo emphakathini. Siyethemba uBabes usesimeni esihle ngalesi sikhathi esinzima, iNkosi iqhubeke imbusise.

- Lo mbono ubhalwe ngaphambi kokuthi uMampintsha aziphendulele kwiMetro FM ngoMsombuluko (izolo)