IQEMBU laseThekwini i-Afro Soul lihambele amarenki aseThekwini liyomaketha ingoma yalo entsha ethi
IQEMBU lomculo laseThekwini, i-Afro Soul, lithi akusizi ukuziphakamisa ngoba lokho kungaholela ekutheni ubulawe yindlala.

Leli qembu eselineminyaka likhona libunjwe nguThandeka Zulu, Sergeant Malishe noSabelo Ngema.

NgoMgqibelo emini belihambele erenki yaseClermont, eThekwini limaketha ingoma yalo entsha ethi Inkomo Yami. Kuyona lipike uKhuzani “Indlamlenze” Mpungose.

Bafike badlala le ngoma banikeza nabantu abebedlula ikhophi yeCD enaleli culo. Abanye bebeziyela mathupha kubo kanjalo namatekisi adlulayo bewanikeza, becela ukuthi abashayeli bashintshe umculo odlalayo kudlalwe ingoma yabo.

Abanye bathole nethuba lokushutha nabo. UThandeka, oke walingisa kuZalo, abanye bebembiza ngendawo kaNombuso ayeyidlala.

USabelo uthe inhloso yabo wukuhambela wonke amarenki njengoba besuke kweyaseClermont baya eYMCA.

“Sifuna nokuhambela amahostela ngoba inhloso yethu wukwenza isiqiniseko sokuthi abantu bayayithola ingoma futhi bayayazi. Ukuthembela ezinkundleni zokuxhumana nasemsakazweni akusizi ngoba kukhona abangawulaleli umsakazo,” kusho uSabelo.

Uqhube wathi bebephethe amaCD angu-150 aphela wonke. Bebezigayela bona endlini yakhe.

“Sizama ukunciphisa izindleko ngokuthi izinto esingakwazi ukuzenzela zona sizenzele ngaphandle kokuncika komunye umuntu. Vele umsebenzi weqembu sizenzela thina. Akusizi ukuthembela komunye umuntu ezintweni ongakwazi ukuzenzela wena zona.”

Uveze ukuthi ekuqaleni konyaka ozayo bazokhipha i-albhamu ephelele futhi kukhona izingoma asebeziqophile.