UKUGQAMISA i-make up kungenisile nakosaziwayo abafana noBonang Matheba, okuqoqa ngisho ubuso Isithombe: FACEBOOK
LUSEMATHENI ezinkundleni zokuxhumana uhlobo lokuziphaqula olubizwa ngeFace Beat, olushintsha ubuso bomuntu ngisho abamaziyo bangabe besambona. Kunezithombe ezisabalele lapho kuqhathaniswe izithombe zabantu bengakalwenzi lolu hlobo lwe-make up nalapho sebeyenzile. Abanye baphenduka onodoli uma sebenziwe lolu hlobo lwe-make up.

UNkk Nontobeko Molefe ongumnikazi weMake Up by Nonto, uyavuma ukuthi ukuziphaqula sekufinyelele kwelinye izinga.

Mayelana nohlobo olukhalisa abantu, ulubize ngeHigh Definition (HD) athe ludume kakhulu kwabaseNigeria. Uveze ukuthi akuyona eyanoma nini kodwa isetshenziswa kakhulu uma kuzoshuthwa izithombe.

“I-make up akumele imshintshe umuntu kodwa kumele ilekelele ukugqamisa ubuhle bakhe. Le make up yaseNigeria isanda kufika futhi kwabafundele lo msebenzi wethu akukhulunywa ngayo,” echaza.

Uthe lukhona uhlobo lokugqamisa i-make up olusesitayelani alubize nge-highlighting noma i-contouring.

Echaza uthe kufakwa kakhulu i-foundation, kusetshenziswe nemibala ethize ukugqamisa ukwenza ubuso nekhala kucije.

“Kuqala bekusetshenziswa i-blusher ukugcoba iziqhomo kodwa ayisasetshenziswa. Sekukhona imibala ezothile ebizwa nge-bronzer. Lokhu kwenza ukuthi umuntu abukeke enobuso obuqoqekile, nekhala licije. Awusasetshenziswa nhlobo umbala ophinki eziqhomeni,” echaza.

UNkk Molefe uthe kuyenzeka umuntu azicelele ukuthi avale izisihla nge-make up. Nokho akakukhuthazi lokhu njengoba ethi kubukeka kabi. Uveze ukuthi kufakwa kakhulu i-foundation ebusweni, ubuso bugcine bungafani nentamo nezandla.

Mayelana neHD, uthe kungcono uma izokwenziwa emicimbini ethize. Uthe abanye bafuna yona emshadweni ukuze ihlale isikhathi eside. Nokho uthe ayibukeki kahle ebusuku ngoba amalambu ayigqamisa kakhulu.

UNkk Molefe ukhuthaza abathandi be-make up ukuthi bakhethe imibala ezothile futhi umuntu angaze ashintshe ubuyena.

Phakathi kosaziwayo abadume nge make up edle nge-highlighting kubalwa uBonang Matheba noLerato Kganyago.