Kushode ozogadla uBahubhe Mkhize ehubha umaskandi esteji bebanga ingoma

KUSHAQEKE abantu omaskanda behubhana esiteji besho ukuhluthulana ngequpha eWorkshop eThekwini kuleli sonto.

UKhulekani “Phindamshaye” Manqele (23), ongumfowabo weGcokama Elisha, akasakwazi ukuyophromotha amaCD akhe eWorkshop ngemuva kokuphuma ngesamagundane esteji, ebalekela uzakwabo, uBahubhe Mkhize, omfice esacula ingoma emngcofayo kwasuka esinamandla.

Lolu daba selushube kangangoba uPhindamshaye useze wabikela namaphoyisa futhi njengamanje usekubhaceni ngenxa yokusaba.

Ngokusho komthombo ozibonele, uBahubhe utheleke lapho bekunandisa khona uPhindamshaye ethukuthele egane unwabu, ecikwa yingoma ebiculwa esteji esihloko sithi ITop 10 Yezinkunzi, lapho uBahubhe engunombolo 10 ekubeni imbangi yakhe, iThwasa Lekhansela lingunombolo 9.

UBahubhe neThwasa Lekhansela bayinkukhu nempaka.

Echaza uPhindamshaye uthe ubaleke wazephula ebona uBahubhe ezomshaya phambi kwabantu.

“Bese kungokwesithathu uBahubhe engisabisa ngale ngoma, ethi angikhiphe igama lakhe uma ngingamsusi kunombolo 10”.

UMASKANDI uPhindamshaye osekubhaceni ngenxa yokwesaba ngemuva kokuphuma ngesamagundane esteji Isithombe: FACEBOOK/PHINDAMSHAYE

UPhindamshaye uthe yena wayengaqondile okubi ngale Top 10 Yezinkunzi kodwa wayebala abaculi abakhonzile.

“Waqala wangisabisa ngo-Agasti 16 nangakusasa waphinde wangisabisa. Yingakho ngibone kufanele ngiyombika emaphoyiseni nokuyobhaca ngoba useyingozi kumina. Angisakwazi ukuyodayisa amaCD ami eWorkshop.” Eziphendulela uBahubhe uthe yena ubezidlulela nje eWorkshop njengoba ehlale enandisa khona.

“Khona bengidiniwe ngesikhathi ngizwa lo mfana ecula le ngoma ngoba ngamxwayisa ngayo ngenxa yokuthi wasebenzisa igama lami singavumelene. Okungidina kakhulu lo mfana sihlale sinaye eWorkshop kodwa ukwazi ukuyocula ngami. Yini engangazisanga ukuze sivumelane naye. Uzibalekele ngingashongo lutho ngoba azi ukuthi sasivumelene ngani naye mhlazane sigcina ukubonana. Bengingazimisele ngokumshaya kodwa uma esehamba ekhuluma ngami ngoba efuna udumo, uzongiphoqa ukuba ngimthungathe ngize ngimthole futhi akekho ongangivimba. Sengikhathele ngabaculi baseWorkshop abangafuni ukusebenza kodwa abajaha udumo ngegama lami. Naye akasebenze njengabanye abafana,” kuphawula uBahubhe, ezwakala ukuthi unengekile.

UBahubhe ngomunye womaskanda asebedumile. Uqwaqwade bonke omaskanda abadumile kwiMTN Maskandi Festival futhi wahlabana ngeFortuner. Wake wadla umhlanganiso kuMantshontsho Kamaskandi Awards nakumaSatma Awards. UPhindamshaye useyivukana elisakhiphe amacwecwe amabili, ethi Ukholo Lwami nelithi ITop 10 Yezinkunzi esimqhathe noBahubhe.