UMMELI kaNgizwe Mchunu oxoshwe kuKhozi FM ngesonto eledlule uthe sebelutholile usuku udaba lwabo oluzolalelwa ngalo enkantolo Isithombe: Bongiwe Mchunu
UMMELI kaNgizwe Mchunu uthe bazoya enkantolo eNkulu yaseThekwini ngonyaka ozayo ukuyophikisana nesinqumo sokuxoshwa kwakhe wuKhozi FM.

UNgizwe ukhonjwe indlela kulo msakazo ngesonto eledlule ngezizathu ezingadalulwanga.

“Yonke into sesiyiphothulile ngasohlangothini lwethu. Nosuku basinikezile, kuzoba wuFebhuwari 22,” kusho ummeli uVusi Tembe.

Uthe akusisona isicelo esiphuthumayo nokuyingakho bethole usuku olungonyaka ozayo.

“Ngicabanga ukuthi ngesonto elizayo isikhonzi senkantolo siyobe sesinikeza uhlangothi oluthintekayo amaphepha (iSABC).”

Uthe njengoba udaba lungakangeni enkantolo, uNgizwe ngeke aze azwakale emoyeni.

Kwenzeka lokhu nje, abalandeli bakamaskandi bathi bazongena nezicabha ezindlini zokusakaza uma uKhozi FM lungaphumeli obala ngembangela yokuxoshwa kukaNgizwe.

Omunye wabaholi boNqambothi Lomculo Kamaskandi, u-Otto Mchunu uthe sebenqumele inhlangano yezokusakaza kuleli iSABC nezikhulu zoKhozi FM ugwayi katiki.

“Sithe uma bengasicaciseli ngembangela yokuxhoshwa kukaNgizwe engakashayi u-Okthoba 28, 2018, sizohlela imashi ezoqonda ngqo emahhovisi akwaSABC aku-KE Masinga Road ngoNovemba 3. Sikhathele ngokungahlonishwa ngabaphathi boKhozi.” Uthe sebethule kwaze kwafika lapho kubama khona emphinjeni ukubekezelela ukuxhashazwa kwabo. Isolezwe linayo ikhophi yencwadi ethunyelelwe izikhulu zoKhozi nezakwaSABC eGoli futhi ifundeka kanje:

“Kubuhlungu okwenziwa ngabaphathi boKhozi FM bokuthatha izinqumo ngaphandle kokucabanga bajule. Uma nikwenza lokho, kungani izikhulu zoKhozi zehluleka ukusinikeza isizathu esicacile ngokuxoshwa kukaNgizwe Mchunu? Kudala benisinikeza incazelo ecacile ngokususwa komsebenzi uma ephule imigomo yenkampani, kodwa manje asisaziswa. Uma ningasinikezi isizathu sokuthi uxoshelweni uNgizwe Mchunu. Uma nithatha izinqumo zokungasihloniphi njengabalaleli, kanti nisakazela bani? UKhozi FM olwethu balaleli kodwa asazi kungani ningasazisi ngaphambi kokuthatha izinqumo.” UMchunu ubuye wadalula ukuthi abaneme bona ngokungahoshelani kwezikhulu zoKhozi ngoba kuphazamisa izinhlelo. “Sikhathele yibo,” kuphetha incwadi yabalandeli bakamaskandi.