AMADODANA Asewesile athembise ukuthi asazoqhubeka nesigqi sawo esijwayelekile esingahlukile kwi-albhamu yawo entsha ephume ngoLwesihlanu oludlule
IQEMBU lomculo wokholo, Amadodana Asewesile, seliveze ukuthi i-albhamu yalo entsha ephume ngoLwesihlanu oludlule izoqhubeka inike abantu ithemba empilweni yabo.

Lokhu kuvezwe wuSiphiwo Mxhosa enkulumeni abe nayo neSolezwe ekhuluma ngale albhamu esihloko sithi Lona Ba Ratang Ho Phela.

USiphiwo uthe i-albhamu esitholakala kuzona zonke izindawo ezidayisa umculo ikhuluma ngohambo abaluhambile beyiqembu.

“Abalandeli bethu bazothola ukuthula emoyeni uma belalela lezi zingoma ezizobenza baqine emthandazweni. Le albhamu iqhubeka emculweni esaqala ngawo kudala futhi osusakhele igama kubantu bakuleli abathanda umculo wethu kusuka kudala,” kuchaza yena.

Uthe kubona ukuba semculweni kufana nobizo njengoba kukhona umlayezo weVangeli okumele bawudlulise.

“Kule albhamu izingoma sizicula ngezilimi ezehlukene zesintu eziqhuba phambili iZwi likaNkulunkulu. Siphila ezinsukwini la ukholo luvivinyeka ngezinto eziningi. Yingakho izingoma eziningi ziveza lokho kule albhamu ukuthi abantu bahlale eNkosini noma kuvelani,” kuchaza yena.

Uthe bakujabulele ukuthi ngemuva kweminyaka embalwa bengakhiphi, ekugcineni abalandeli babo bazophinde bajabulele umculo wabo.

“Sizolokhu siqhubeka nokuculela abalandeli bethu kuze kube leli qembu lifinyelela ezizukulwaneni ezilandelayo,” kuchaza uSiphiwo.