ABANGENE kwiTop 10 ohlelweni ama-Idols SA

'SIYATHEMBISA ukuthi sizokwenza konke okusemandleni ukugcina isifundazwe iKwaZulu-Natal senza kahle kulolu hlelo futhi oyedwa wethu ahambe nesicococ salo nyaka."

La mazwi ashiwo yintsha entathu yaKwaZulu-Natal engene esigabeni esaziwa ngeTop-10 ohlelweni ama-Idols SA.

UXae, Nosipho noMthokozisi bathembise ukuthi ngeke baphoxe njengoba bonke abantu bazi ukuthi isifundazwe abaphuma kuso sihlala senza into yamehlo kulolu hlelo minyaka yonke.

Enkulumeni ababe nayo neSolezwe, uXae uthe kungajabulisa kakhulu ukubona oyedwa wabo efinyelela kwiTop 3.

“Ngeke ngiqambe amanga kulo nyaka ithalente likhulu ngendlela eyisimanga kodwa kukho konke ngizoqhubeka ngibe yimina ngingazami ukushintsha ngibe omunye umuntu ngoba lokho kungalimaza indlela yami kulolu hlelo,” kusho uXae.

UMthokozisi, waseMlaza, uthe uzosebenza ngokuzimisela njengoba esengene kwiTop 10.

“Kusukela manje ngizosebenza ngokuzimisela ukuze ngingaphoxi abantu besifundazwe sakithi. Konke sekukuthina manje kodwa siyacela ukuthi basivotele njalo ukuze sifinyelele lapho sifisa ukuzibona sikhona. Ngijabule kakhulu ngokuba kulesi sigaba kulolu hlelo, kimi kusho lukhulu,” kusho uMthokozisi.

Intokazi esencane futhi esinabalandeli abaningi ngisho ezinkundleni zokuxhumana, uNosipho, ithe kayikholwanga izwa kubizwa igama layo njengoba ibe ngowokuqala emantombazaneni ukudlulela kulesi sigaba benoYanga waseKapa.

“Akekho ongabazi abantu baseKZN abenze kahle kakhulu kulolu hlelo, nathi simile ekutheni sokwenza okufanayo. Okukhulu nje wukuthi umsebenzi usemningi kodwa siyathembisa ukuthi sizofinyelela lapho wonke umuntu ebheke ukuthi sifinyelele khona,” kuchaza uNosipho.

Kulolu hlelo ngeSonto intsha yaseKZN ibisethubeni elihle kakhulu lokuthi ingene yontathu kulesi sigaba.

Ngesikhathi beculela amavoti amajaji abancome bobathathu.

UNosipho uyena owenza ezibukwayo kakhulu njengoba iningi layincoma indlela acula ngayo ingoma ayenikwe yona.

Uphrojusa walolu hlelo, uGavin Wratten, uthe uhlelo lwangeSonto bekungolunye olukhulu kakhulu uma ubheka umlando walolu hlelo selokhu lwaqala.

“Ukubona lolu hlelo lukhula unyaka nonyaka kuyajabulisa kakhulu. Indlela abantu abakhombise ukuluxhasa ngayo iyakhombisa ukuthi aluhlehleli emuva kodwa luya phambili,” kusho uGavin.

Yilaba asebengene kwiTop 10: King B Melato, Yanga Sobetwa, Thato Makapane, Ntokozo Makhathini, Mthokozisi Ngcobo, Nosipho Silinda, Xae Memela, Thando Mngomezulu, Lincoln Lewis, Niyaaz Arendse.