IZIMOTO zakwaVW ezihambe phambili ohlwini lwezimoto ezithengwe kakhulu, kubalwa iVW Polo Vivo edayise ezingu-3 009 ilandelwe yiVW Polo edayise ezingu-2 824
IZIMOTO zakwaVW ezihambe phambili ohlwini lwezimoto ezithengwe kakhulu, kubalwa iVW Polo Vivo edayise ezingu-3 009 ilandelwe yiVW Polo edayise ezingu-2 824
EZIMOTWENI ezithengwe kakhulu kulo nyaka i Ford Ranger iphume isine ngokudayisa ezingu-2 575 ilandela iToyota Hilux ezihole phambili,  ilandelwa yiVW Polo Vivo neVW Polo
EZIMOTWENI ezithengwe kakhulu kulo nyaka i Ford Ranger iphume isine ngokudayisa ezingu-2 575 ilandela iToyota Hilux ezihole phambili, ilandelwa yiVW Polo Vivo neVW Polo

KWENZEKE obekungalindelekile ngokudayiswa kwezimoto ngo-Okthoba kuleli njengoba izibalo zivele zanyuka.

Lokhu kuvezwe yiNational Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA) ngesikhathi iphawula ngokuthengwa kwezimoto ngenyanga eyedlule.

Ithe yize lokhu bekungalindelekile kodwa iyakwemukela. Ithe isibalo sokuthengwa kweizmoto sibe phezulu ngenyanga eyedlule kunangezinye izinyanga kulo nyaka.

Sibe phezulu futhi uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo kusukela ngo-2015.

I-NAAMSA ithe isibalo sezimoto zidayisile zibe ngu-51 866.

Lesi sibalo sinyuke ngo-844 noma u-1.7% uma kuthaniswa no-51 022 owadayiswa ngo-Okthoba wonyaka owedlule.

Isibalo sezimoto ezidayiswa ngaphandle kwakuleli naso sinyukile njengoba zibe ngu-34 134 njengoba ngo-Okthoba wonyaka owedlule zazingu-28 233.

Lokhu kusho ukuthi sinyuke ngo-5 901 noma u-20.9%.

Kuzona zonke izimoto ezingu-51 866 ezidayisile, ezilinganiselwa ku-38 424 noma u-74.1% zidayise emagaraji, ezilinganiselwa ku-20.2% enkampanini ezibolekisa ngezimoto, u-3.2% uhulumeni kwathi u-2.5% waba ngowezinkampani.

Izimoto ezincane ezidayisile zibe ngu-35 050 nokiyisibalo esehle ngo-258 noma u-0.7% uma kuqhathaniswa nezingu-35 308 ezadayisa ngo-Okthoba wonyaka odlule.

Ezimotweni ezingamaveni namatekisi amancacne khona isibalo sinyuke ngo-794 noma u-5.9% njengoba sibe ngu-14 168 sisuka ku-13 374.

Uhla lwezimoto ezidayise kakhulu lumi kanje:

Toyota Hilux - 3 352

VW Polo Vivo - 3 009

VW Polo - 2 824

Ford Ranger - 2 575

Toyota Corolla/Auris/Quest - 2 161

Nissan NP200 - 1 879

Toyota Yaris - 1 729

Isuzu KB - 1 636

Toyota Fortuner - 1 178

Hyundai Grand i10 - 900