KUMELE ubuzisise uma uthenga imoto eyi-demo egaraji Isithombe: REUTERS

UCWANINGO olwenziwe yiTrunsunion lukhomba ukuthi u-10% wezimoto ezithengwe ngesikweletu ngekota yokuqla ka-2019 bezingama-demo.

Isikhulu esiphezulu sakwaGumtree Autos, uJeff Osborne, sithe abantu bakuleli bayazifela ngokuthenga ama-demo.

Uthe ama-demo, okuyizimoto ezisetshenziswe ngamagaraji ukuthi abantu bazivivinye, kukholwa wukuthi zisezingeni.

Uthe kunezizathu ezinhle zokuthi amakhasimende ahehwe ama-demo kodwa kumele aqaphele nazi izinto uma ethenga.

- Buka idemo njengemoto eyisekeni esezingeni, hhayi njengentsha. Uma senixoxisana ngemali okumele yehle ngo-10 kuya ku-15% wentengo yemoto.

- Kumele ubheke umlando wemoto. Amanye ama-demo ahamba ibanga elide kunamanye. Isihlale isikhathi esingakanani esitolo? Ingabe isetshenziswe abasebenzi noma njengemoto yokubambisa nangabantu abavivinyayo? Thola zonke lezi zimpendulo zibhalwe phansi.

- Ama-demo ngokujwayelekile ayanakekelwa kodwa hlolisisa umzimba wayo. Buza ukuthi ike yalungiswa yini bese bebhala phansi impendulo.

- Ama-demo ngokujwayelekile afakwa zonke izinto ukuheha amakhasimende. Kungenzeka ukuthi ezinye zezinto awuzidingi nokungenza ukuthi ukhokhe kakhulu. Xoxisana nabo ngalokhu.

- I-demo isuke isihambe amakhilomitha ambalwa futhi nesikhathi se-warranty sesinciphile. Thola intengo kubhekiwe lokhu.