IPEUGEOT 3008 isizokhiqizwa eNamibia kusukela ngesigamu sesibili sakulo nyaka
SEZIZOKHIQIZWA eNamibia ezinye zezimoto zakwaPeugeot nakwa-Opel ngemuva kokuthi inkampani eyengamele lezi zimoto iGroupe PSA isayine isivumelwano nohulumeni wakhona.

Imboni ezokhiqiza lezi zimoto izoba seWalvis Bay kanti izoqala ukusebenza maphakathi nonyaka.

Kuhloswe ukuthi kuhlanganiswe izimoto ezingu-5 000 ngonyaka ngo-2020.

Imoto yokuqala ezokhiqizwa yiPeugeot 3008 SUV kanti ezinye bathembise ukuthi zizolandela ngokwezidingo zamakhasimende.

IGroupe PSA eyasingatha i-Opel eyayikade yenganyelwe nguGeneral Motors, ithe lobu budlelwano buyingxenye yohlelo lwabo lokwenza inzuzo i “Push to Pass” okuhloswe ngalo ukwanelisa izidingo zamakhasimende kuzo zonke izindawo lapho le nkampani isebenzela khona.

UJean-Christophe Quemard, oyi-Executive Vice President for Middle East and Africa Region kwaGroupe PSA, uthe lokhu kutshala kwabo eNamibia kuyingxenye yeqhinga labo lokunyusa izibalo e-Afrika nase-Middle East futhi kuhambisana nokuthi bafuna ukudayisa izimoto ezingu-1 million ngo-2015.