IMAZDA 2 ebalwa namaMazda anenkinga ye-Airbag
IMAZDA ikhathazekile ngokuthi iningi lamakhasimende ayo lisishaya indiva isicelo sayo sokuthi kubuyiswe izimoto zayo ziyolungiswa inkinga yama-airbags.

Kuthiwa angu-28 000 amaMazda eNingizimu Afrika athintekayo ngale nkinga. Ahlanganisa amaMazda2, Mazda6 namaRX-8 akhiwa phakakathi kuka-2002 no-2014.

Kusukela kwenziwa isimemezelo sokuqala esakhishwa kwi-website yale nkampani nakwabezindaba, angu-9% kuphela amakhasimende ale nkampani aphendulile.

Lokhu kwakuwukunxenxa amakhasimende okungenzeka ukuthi ayathinteka ukuthi ayise izimoto zawo emagaraji ziyoshintshwa okufutha i-airbag (airbag inflator).

Le nkampani ithe ikhathazekile ngokuthi kunamakhasimende okungenzeka ukuthi asahamba ngezimoto ezinenkinga.

Ithe abantu kumele bayobheka ukuthi izimoto zabo azithinteki yini. okhu bangakwenza ngokuya egaraji eliseduze, ukungena kwi-website bese befaka iVIN number noma ukubafonela.

Inkinga yama-airbag akwaTakata ithinta izinkampani eziningi zezimoto nezigidi zezimoto emhlabeni jikelele.

Kuthiwa inkinga ingaholela ekutheni i-airbag ingaqhumi ngendlela eyakheke ngayo nokungaholela ekulimaleni kwabagibeli.

IMazda ithe akukaze kube nasigameko kuleli kodwa lokhu yindlela yokuzigwema.