RANGER RAPTOR

KWAKUWUSEPTHEMBA 7 ngo-2017 ngesikhathi kwaFord South Africa bekhipha isitatimende lapho babememezela khona ukuthi bazokwenza iRanger Raptor.

NgoNovemba kuwo lowo nyaka bamemezele ukuthi batshala uR3 billion embonini yabo yakuleli njengoba iRanger ikhiqizwa eSilverton Plant, ePitoli.

Nezinjini futhi zihlanganiswa kuleli embonini yale nkampani iStruandale Engine Plant, ePort Elizabeth. Lokhu babekwenzela ukuthi kube lula uma sebeqala ukwenza iRaptor.

Kusuka ngalolo suku lukhulu uhambo asebeluthathile njengoba ngesonto eledlule beyethulile kwabezindaba iRaptor.

Zisuka nje uyazibonela ukuthi akusiyo iRanger eyejwayelekile. Yingadlangadla egcwala indawo yokupaka.

Ubukhulu bayo buyenza kube nzima ukuthi ungayinaki. Umhlabathi iwushiye ngo-283mm kanti ingahamba emanzini angaphansi kuka-850mm ukuphakama. I-approach angle yayo ingu-32.5 degrees kuthi i ramp-over nedeparture angle ibe ngu-24 degrees.

Ingaphambili layo lisho ngekhala elikhulu kwi grille eqoshwe uFord ngamagama amakhulu. Amalambu ngezansi kunakhanya ubusuku nemini ukuze izogqama. Ngezansi kunama-fog lamps. Amafenda emaceleni aqumbile.

Ngiyinsizwa esukile phansi kodwa ukuze ngingene kalula kwiRaptor bekudingeka ukuthi ngigxobe isitebhisi esiseceleni.

Emaceleni kuphinde kugqame namasondo ayo amakhulu ekhethelo iFB Goodrich all-terrain tyres angu-17 inch.

Yingemuva lapho engicabanga ukuthi bebengenza kangcono khona ngoba ngathi yiRanger eyejwayelekile.

Mhlawumbe bebengayenza ifane neyaphesheya iF-150 Raptor yona enoFord omkhulu esivalweni bese iba nezinqawe ezimbili.

Imibala yayo ihlukene kahlanu okukhona kuyo obomvu, oluhlaza okwesibhakabhaka neminye.

Ngaphakathi okuyenza yehluke kakhulu kuneRanger eyejwayelekile yisiteringi sayo esinama paddle shifters ngemuva.

Kuqoshwe negama layo ngezansi bese kuba nomaki obomvu phezulu ukuze uzobona kalula ukuthi sibheke ngakuphi.

Nezihlalo ziqoshwe igama kodwa okubalulekile wukuthi ziyakusekela emaceleni.

Njengoba ngishilo ukuthi yingadlangadla nje, kuhle ukuthi bayifake i-infotainment system yeSYNC 3 ngoba kulesi screen kuvela nengemuva uma uhlehla.

Lokhu kwenza kube lula uma upaka. I-SYNC 3 le iveza inkombandlela, ukwazi ukuxhuma iselula nge-Apple CarPlay nokunye.

Uma ukhumbula emasontweni edlule sibike ngeRanger ethuthukisiwe yabe isifakwa nezinjini ezintsha. Lezi zinjini zihlukene kabili kwazise kukhona i-2.0-litre four-cylinder Bi-Turbo neSingle Turbo. Lena eyiBi-Turbo diesel yiyo ethwala iRaptor. Inamandla angu-157 kW netorque engu-500Nm. Ayinamsindo uma imoto iduma futhi akukho lapho engizwe khona ukuthi amandla ayashoda.

Isebenzisa uGearbox oyi-10 speed oshintsha kamnandi ngesikhathi esifanele futhi owenza ukuthi yonge kudizili. Uma uzishintshela wena kuba nokubambezeleka okuncane ngaphambi kokuthi igiya lingene yize kungesiyona inkinga.

Uma uyifaka emgwaqweni iyagijima futhi awuyizwa uma isishesha ngoba intofontofo futhi ithule ngaphakathi.

Obhuqwini yilapho ifike ibukise khona. Bayakhele ushesi ohlukile owakhelwe ukuthi ingazweli uma igijima emigwaqweni emibi.

Baphinde bayifaka nePosition Sensitive Damping shock absorbers eyakhiwe ngabakwaFox. Yiwo ayenza ukuthi ihambe kamnandi.

Uma usuyishayela uyikhetha wena ukuthi ihambe kanjani kwiTerrain Management System (TMS). Kukhona uNormal, Sport, Grass/Gravel/Snow, Mud/Sand noRock. Kukhona noBaja Mode okuyiwo okitazayo. Ususelwe emjahweni waseMexico iBaja Desert Rally. Lapho imoto isuke ihamba kalula ngesivinini esiphezulu obhuqwini futhi izinto ezifana neRaction Control zisebenza kancane ukuze uzokujabulela ukuyishayela. Ize igxume uma igibela igquma elincane isakazeke phansi ngaphandle kwenkinga. (Bheka i-video emakhasini eSolezwe kuTwitter nakuFacebook)

Ngesikhathi siyivivinya ehlanzeni laseSalt Pan ngaphandle kwase-Upington, bewuze uzithukele wena mshayeli kodwa imoto ingaxakeki. Bekukhona nomshayeli we-rally wakwaFord, uGareth Woolridge, obengayincengi kodwa ingasokoli.

Ezokuphepha efika nazo zihlanganisa iFord Stability Control neRoll Stability Control kanjalo namabhreki abamba thanqa.

Angicabangi ukuthi ikhona imbangi yayo emakethe yize kwaFord beyiqhathanisa ne-Amarok Extreme V6 ne-Isuzu Arctic AT 35 esanda kwethulwa. Iyabukisa obhuqwini futhi nasemgwaqweni ihamba kamnandi. Ababaningi abazoyithengela ukuyoyidlala ehlanzeni njengoba besenza kodwa ngeke ibalalise ehlathini uma kwenzeka bezithole behamba khona. Abaningi bazoyithengiswa wukuthi banemali nokuthi bafuna ukwehluka kwabanye abashayeli bamaRanger okanye amaveni.

Inani

Ranger Raptor 2.0 BiT 10AT 4x4R786 400

Ifika neFord Protect ehlanganisa i-comprehensive warranty yeminyaka emine noma u-120 000km, roadside assistance yeminyaka emithathu, corosion warranty yeminyaka emihlanu neservice plan yeminyaka eyisithupha noma u-90 000km.