Walter Nsele
Walter Nsele
UWalter Nsele nemoto yakhe iToyota Fortuner 3.0 litre D4D
UWalter Nsele nemoto yakhe iToyota Fortuner 3.0 litre D4D
UMUNTU NEMOTO YAKHE 

NAMUHLA le ngosi ikwethulela iToyota Fortuner 3.0 Litre D4D ka-2010.

UTHOKOZANI MBUNDA uxoxe nomnikazi wayo uWalter Nsele waseDurban North.

THOKOZANI MBUNDA (TM): Lukhona uhlobo lwalezi zimoto oluphume muva nje. Ngabe kungani usabambelele kulena?

WALTER NSELE (WN): Angisiboni isidingo sokushintsha imoto ebukeka ngokufana futhi lena sengiyikhokhele ngayiqeda, manje ngeke ngizifake esikweletini esingenasidingo.

TM: Ngabe inazo yini izinto ezitholakala kwentsha?

WN: Nakuba zingekho zonke kodwa zikhona ezinye zazo okubalwa kuzo imisindo eqondiswa esiteringini, umsakazo okhandelwe ngaphakathi osezingeni, air-conditioner, idonsa inqola, amawindi kagesi, amalambu enkungu nokunye.

TM: Uyazibona uthenga enye imoto noma usuphelele kule?

WN: Ngihalela iToyota Prado ngoba le nkampani isiyidlile inhliziyo yami. Zikhona nezinye izimoto enginazo okubalwa kuzo iBMW kodwa ngifa kakhulu ngeyakwaToyota.

TM: Uma usuthole enye oyifunayo, lena uzoyenza njani?

WN: Vele angisayithathisi okwemoto yami ngedwa ngoba isikhathi esinigi isibuye ihambe umfana wami. Manje sekuyafana nokuthi eyasekhaya ngakho izoqhubeka isetshenziswe wumndeni wami.

TM: Uma kukhona umuntu ohalela ukuthenga imoto efana neyakho ungamluleka uthini?

WN: Ngingamluleka ngokuthi akayithenge impela ngoba ngaso sonke isikhathi iphuma inezihlalo zesikhumba, ifanele wonke umuntu, idlisa kuyo yonke imicimbi futhi ithwala umndeni wonke.

Uma nawe uthanda ukuvela kule ngosi neyakho imoto ungaxhumana noThokozani Mbunda ku-076 343 2216 ngezikhathi zomsebenzi.