IGrand i10 ethe ukuba nkudlwana kune i10
ISIGABA sezimoto ezincane sibalulekile ezinkampanini zezimoto ngoba uma iningi liqala ukuthenga izimoto libheka kusona.

Yingakho izinkampani zenza isiqiniseko sokuthi zikhipha izimoto ezisezingeni futhi ezibiza kahle ukuze kube lula ukuheha abathengi.

Uma sebedobekile kuba lula ukubagcina bekuleyo nkampani ngisho sebefuna ukuthenga izimoto ezinkulu ngoba basuke sebeyethemba.

Enye yezinkampani engazibekile phansi kulesi sigaba yiHyundai.

Ihoxise imoto yayo encanyana i-i10 yabe seyandisa umndeni weGrand i10, esuselwe kuyo i-i10 kodwa yona ethe ukuba nkudlwana.

IGrand i10 yavala isikhala seGetz eyayidumile phambilini.

UStanley Anderson, oyi-sales and operations director kwaHyundai Automotive South Africa, uthe iGrand i10 ngeyawo wonke umuntu kusukela kwabathenga izimoto okokuqala kuya kubafundi abafuna imoto noma kulabo abafuna ukushintsha bathenge imoto encane kodwa entofontofo.

Le nkampani yethule izinhlobo ezintsha ezinezinjini ezincane ezingama-1 litre. Lokhu kusho ukuthi seziyisithupha izinhlobo ezikhona emakethe.

Injini engu-1 litre three-cylinder inamandla angu-48 kW netorque engu-94 Nm. Ngebanga lika-100 km bathi eno-gearbox onamagiya ayisihlanu ashintshwayo (5-speed manual) idla amalitha angu-5.4 kuthi ezishintshayo enamagiya amane (4-speed auto) idle * -5.9 ngebanga elifanayo.

Itholakala kwi-Grand i10 Motion okukhona eshintshwayo nezishintshayo neGrand i10 Fluid no-gearbox oshintshwayo.

Enye injini ingu-1.2 litre kanti ifuqa amandla angu-64 kW netorque engu-120 Nm.

Bathi isebenzisa amalitha angu-5.9 kaphethroli ngebanga lika-100 km kwene-manual gearbox kuthi eyi-4 speed auto yona isebenzise amalitha angu-6.9 ngo-100 km.

IQHUBEKA EKHASINI 5