UMA imoto isijwayele ukufa isemgwaqweni kumele ukucabange ukuyishintsha ngoba isuke isinenkinga futhi ingathembekile
UMPHATHI weMasterDrive u-Eugene Herbert, ukhiphe amathiphu okunakekela izimoto ukuze zihlale njalo zithembekile, ikakhulukazi kulabo abangosomabhizinisi ababolekisa ngazo.

UHerbert uthe nazi izinto okumele uziqaphele uma sekufanele imoto uyishintshe:

-Kuya ngenhlobo kodwa i-warranty iqala ukuphela ngemuva kweminyaka emihlanu. Ngemuva kwalokhu inkulu ingozi nezindleko ongangena kuzo uma kukhona okonakalayo.

-Uma isihambe ibanga elingaphezulu kuka-100 000 km kumele uyibheke. Yize lokhu kungeke kuthathwe njengebanga elide kodwa ucwaningo lukhomba ukuthi ukunakekela imoto kunyuka ngo-30%

-Uma imoto ingenabo ubuchwepheshe bezokuphepha njengama-airbag kumele ukucabange ukuyishintsha. Kungasiza futhi nokuthi uyishintshe uthole nobuchwepheshe besimanje, ama-airbag athe xaxa, amakhamera futhi neBluetooth ingadlala indima enkulu kwezokuphepha.

-Okunye ukulimala kwangaphandle emotweni kungabeka encupheni ukwakheka kwayo. Ama-scratch angadala umonakalo emzimbeni uma i-rasta futhi nezicabha ezilimele zingaba yinkinga uma kuba nengozi.

-Uma ubona ukuthi kufanele ungene ugamanxe ephaketheni ulungisa imoto noma ikulalisa ehlane, kumele uyishintshe.