Advertisement

More from ezemisakazo

Kuzosiza intsha ukubuya kweDYR emoyeni

Iningi labasakazi elisebenzela iziteshi ezinkulu namhlanje uma ukhuluma nalo likutshela ukuthi liqale eziteshini zomphakathi ngaphambi kokuthi lize lifike lapho likhona.

14 June 2016 | Izindaba
Advertisement