Advertisement

More from ezemisakazo

Wakuthanda esemncane ukusakaza

UTHANDEKA Makhoba (28) waseMlaza odume ngelikaShanda Pah kubalaleli bakhe uveze ukuthi ithuba alithola lokungena kwiMbokodo FM njengomfundi wezindaba ngeke alifanisa nalutho

25 May 2017 | ezemisakazo
Advertisement