USIYABONGA Mbatha ongumsakazi weJozi FM useveze ukuthi usekhule ngokwanele kungakho esefuna ukuyobonisa ngethalente lakhe emisakazweni efana noKhozi FM
UKUSEBENZA ebhange kuyiphupho labaningi abathanda lo mkhakha kodwa uSiyabonga Mbatha, wakushiya phansi ngenxa yokuthi wayenelinye iphupho lokuba umsakazi.

USiyabonga uzalwe wakhulela eDumbe, endaweni yaseTholakele, uqede u-matric ngo-2005, eKhanyiselizulu High.

Eqeda esikoleni uthi, wayenesifiso sokuthuthukisa indawo yangakubo egqugquzelwa ukudlula emhlabeni kukayise.

“Ukuba umsakazi ngangikuthanda kakhulu ngisakhula. Ngaqeda esikoleni ngabona ukuthi okungcono angifunde kodwa ngangakwazi ukuthi ngiqhubeke nakho ngenxa yokuthi ngase ngishonelwe ubaba, imali yokufunda ingekho. Ngabamba amatoho kubaba omncane ngoba wayenamabhizinisi ngaze ngathola umfundaze kwa-ABSA njengoba ngagcina ngisebenze khona,” kusho uSiyabonga.

Uthe yize ayesebenza kahle kodwa uthando lokuba umsakazi lwagcina lumyekisile lo msebenzi wangena ekusakazeni.

“Ngabuyela ezihlotsheni zami ezihlala eNewcastle, ngaya esiteshini somphakathi iNewcastle Radio ngafike ngabatshela ukuthi nginephupho lokuba umsakazi. Bathi angihambe ngiyokwenza i-demo, ngayenza ngayihambisa, bangithatha banginika uhlelo lwantambama olungezinye ezinkulu phakathi nezinsuku engangilwenza noNdoyi. Lolu hlelo lwaluthi NCR Afternoon Drive,” kuchaza yena.

Uthe ngoba wayefuna ukukhula wanikela eGoli ezwa ngenhlolokhono emsakazweni iJozi FM, nafike wenza inhlolokhono kodwa wangaphumelela.

“Inhlolokhono kulo msakazo ngayenza izikhathi ezine, njengoba base bengijwayele bangibiza abaphathi bakhona bangibuza ukuthi ngempela yini engizimisele ukuyithola emsakazweni, ngabatshela ukuthi nginothando kuphela. KuJozi FM ngiqale ukusebenza khona ekuqaleni konyaka ophelile ngoFebhuwari la bengenza khona uhlelo iJam Session eyayingena ngoMsombuluko, uLwesibili noLwesine ngo-7 kuya ku-10 ebusuku,” kuchaza yena.

Uthe sekuyophela unyaka odlule bamnike olunye uhlelo lwasekuseni ngoMgqibelo iLive at Dawn engena ngoMgqibelo izintatha kusuka ngo-2 iphele ngo-5.

“Iphupho lami ukuthi ngibonakale emsakazweni ofana noKhozi FM, ukuze ngikhulume nentsha ngezinto ezihlukene njengoba ngingangabazi ukuthi sengikhule ngokwanele,” kuchaza yena.

Abantu abukele kubona uthe uLinda “Mr Magic” Sibiya, Mandla Mdletshe, Tshathu’godo noMroza Buthelezi.

Uma ufuna ukuzibona kule ngosi, usebenza emsakazweni ungangithumelela i-email [email protected]