UPEARL Thusi uthi akwenziwe amanye amafilimu akhuluma ngamanye amaqhawe
USAZIWAYO waseThekwini odume umhlaba wonke uPearl Thusi, uthi sekwanele ngamafilimu akhuluma ngoNelson Mandela no-Oliver Tambo kodwa sekudingeka azoxoxa ngomlando wamanye amaqhawe abamba iqhaza emzabalazweni.

UPearl ubekhuluma ngokulingisa kwakhe efilimini enedumela kulezi zinsuku esihloko sithi Kalushi ekhuluma ngempilo kaSolomon Mahlangu.

“Ngicabanga ukuthi ziningi izindaba esezixoxiwe ngoTata (Nelson Mandela) futhi sesiyazi ngo-Oliver Tambo kodwa sesidinga ukuxoxa izindaba ngentsha yaseNingizimu Afrika eyanikela ngezimpilo zayo enkululekweni yakuleli.”

UPearl ulingisa indawo kaBrenda Riviera, okuyintombi kaSolomon Mahlangu kulo mdlalo. Uthe okumjabulise kakhulu ngokubamba iqhaza kule filimu ubumqoka bomlando okufanele ukhulunywe.

“Ukuthi nje uBrenda umlingiswa ofakiwe nje emlandweni wangempela nomqondo wokuthi ngibe yingxenye yalo mlando, akusiwo umsebenzi kodwa kuwubizo kumina futhi kunenhloso ukuba ngixoxe umlando osemqoka kanje.”

Uthe wayengeke alidedele ithuba elibaluleke kanje lokuxoxa lo mlando ngoMahlangu.

“Sidinga ukuyibungaza intsha engamaqhawe."

Enxusa abantu bakuleli ukuba baye ngobuningi babo emabhayisikobho, uPearl uthe le filimu ayikhulumi ngomlando wabantu bakuleli kuphela kodwa uxoxwa yibo uqobo lwabo. Sekuke kwaqubuka umsindo kukhalwa ngokubona abalingisi bangaphandle belingisa izindawo eziqavile emafilimini avutshelwe kuleli. “Ziningi izindaba ezidinga ukuxoxwa eNingizimu Afrika ngokuthi singobani nokuthi sivelaphi.

“Wonke umntwana kudingeka azi ngomlando wakhe, ukuthi udabukaphi futhi aqonde ukuthu wonke umuntu uneqhaza okufanele alibambe futhi ngiyethemba le filimu izokhuthaza intsha,” kuphetha uPearl waKwaNdengezi eThekwini futhi olingisa emdlalweni wethelevishini wase-US iQuantico.