NAMHLANJE abantu bakuleli bazobe bekanise eziteshini zokuvota eziningi, lapho bezobe befaka khona ivoti bethemba ukuthola impilo engcono futhi bekhululekile.

Ngo-1994 ngesikhathi leli lithola inkululeko, intsha eyavota ngaleso sikhathi yayifuna ukuvulela ntsha yamanje amathuba amahle futhi ithuthuke ezintweni eziningi.

Ngiqala kanjena nje yingoba kuyajabulisa futhi kuba khona nokuziqhenya uma ubona intsha efana noThabile Ngwato noThokozani Nkosi.

NgoLwesine olwedlule laba bavule isiteshi sabo sezindaba kwithelevishini, iNewzroom Afrika esitholakala kwiDStv (Channel 405). Sisakaza ubusuku nemini, sibheka izindaba ezihlukene kuleli.

Ukuzwa lezi zindaba nokuzwa ukuthi isiteshi siqala nini emoyeni ngicabanga ukuthi kwenze abaningi kuleli, ikakhulukazi abamnyama baziqhenya ngalaba bobabili.

Uma kukhulunywa ngezinto intsha eyavota ngo-1994, okumele iziqhenye ngazo yikhona lokhu esikubonayo manje.

UThokozani Nkosi ngomunye wentsha yakuleli esebenze kanzima ukufinyelela lapho ikhona manje.

Le nsizwa iqale yaba umlingisi emdlaweni owathandwa abaningi kuleli iYizo Yizo.

Ngemuva kwalokho wavula inkampani yakhe, i-Eclipse. Kusenjalo wangena emkhakheni wokuba umqondisi wemidlalo namafilimu njengoba ayehamba phambili ekuqondiseni ifilimu ethi, Lebogang eyaphuma ngo-2005.

SIQALE kahle ngegiya eliphezulu isiteshi sezindaba iNewzroom Afrika esisungulwe uThokozani Nkosi noThabile Ngwato

UThokozani wabuye wasungula uhlelo lomculo olwavumbulula amakhono abantu abafana noSphumelelo Mbambo i-I Want To Sing Gospel.

Muva nje usethimbeni elisungule uhlelo olukhuluma ngezindaba ezihlukene zosaziwayo olukhonjiswa kuSABC3, iTrending SA.

UThokozani yize ngingathuki ukuthi ulapho ekhona impela usebenze kanzima njengoba engazibekanga phansi uma eshiya ekulingiseni.

UThabile ube ngomunye wezintatheli ezigqame kuleli efunda izindaba kwaSABC.

Kodwa isibindi asikhombisile eshiya phansi umsebenzi eqala into naye abengazi noma izokwenza kahle yini, kube yinto enhle.

Kuningike okungichazile ngalesi siteshi uma siqala.

Indlela abaqale ngayo ibe phezulu futhi isiteshi sabo sakhombisa ukuthi siya kude.

Ukubona abantu abethula izinhlelo khona nabangakaze babe sezinhlelweni zezindaba phambilini kungenze ngabona isibindi salaba.

USizwe Dhlomo, owaduma ethula zinhlelo zobumnandi kwiMTV ungomunye wabaqale kulesi siteshi.

UThami Ngubeni, ongumsakazi weMetro FM noThabo Mdluli ongumculi babe ngabanye abaqale kusona, bethula izinhlelo okube yinto ethokozisayo ukubabona begxila ezindabeni.

Lesi siteshi siphinde sahlwitha izintatheli ezimnkantshubomvu kwi-eNCA okubalwa kuzo uCathy Mohlahlana noThulasizwe Simelane.