Mzokoloko is joining Ukhozi FM. Picture: Instagram
MHLELI: Kwelakho elingashayi eceleni neliwela umfula ugcwele ngicela ukuncoma uMzokoloko (osesithombeni) ongene oKhozini FM kwaba sengathi kade abakhona.

Ngibonga nokuthi unikwe umsakazi onesiphiwo esimangalisayo uNonhlanhla “Mroza” Buthelezi ohlelweni lwantambama iSisonke-Drive.

Izwi lakhe uMzokoloko limane lajwayeleka futhi bakhethe kahle abaqashi boKhozi FM.

Lilahlekelwe iGagasi FM ngokuqashwa kukaMzokoloko emsakazweni onabalaleli abawu-7.8 million. Ngibona * -2019 uphela umsakazo usunabalaleli abawu-8 million.

Nhlaka Cele

eMkhazini