UMSAKAZI woKhozi FM, uNkosinathi Mshengu umfundi weSolezwe amsola ngokushaya udaka ohlelweni iSigiya ngeNgoma
MHLELI: Ngokubona kwami sehlile isibalo sabalaleli bohlelo iSigiya Ngengoma. Into eyenza sehle abantu abalusakazayo.

Kubukeka sengathi uNkosinathi Mshengu oshayela lolu hlelo ehamba noBheka Mchunu (B.K),wafakwa ngoba sekwenzelwa nje.

Umuntu kumele afakwe ohlelweni ngoba eluphila lolo hlelo. Uyabona nje uNkosinathi Mshengu lukahle impela lolu hlelo lothando alushayelayo, hhayi uSigiya Ngengoma.

Ngeke usakaze uMaskandi usahlulwa wukubongela abaculi, angisayiphathi-ke eyokuzibongela wena. Uma isikhondlakhondla somsakazo Ukhozi FM sifuna ukulahlekelwa abalaleli, sizowushaya indiva lo mbono.

Sicela uTshatha kulolu hlelo, alushayele noB.K noma noZimdola.

Ngiyabonga.

Derrick Mhlophe

eGrout