NGIZWE MCHUNU
MHLELI: Ake ngibeke umbono wami kwelakho eliwela umfula ugcwele. Ngibonga Ukhozi fm ngokuxosha uNgizwe Mchunu. Phela lo msakazi ubeselwenza olwakubo Ukhozi eqhatha abaculi.

Ngonyaka nje ofile wathuka uDsd ngenkulu inhlamba, akakaze azehlise. Uyena lo obehlezi ehlekisa ngeGcokama Elisha.

Siyabonga baphathi bomsakazo ngokusibuyisela inyoni emafini niyilethe kwamhlaba.

Malibongwe Wabisha Yina

eMzimkhulu