BACHITHA eyokuthi bayakhile indaba kaSne oDJ beGagasi FM uSphectacula noDJ Naves abahambisana noNomfundo Clarissa ohlelweni Isithombe: FACEBOOK

SEBEZIBANGELE isigcwagcwa kubalaleli abasakazi beGagasi FM uSphectacula noDJ Naves ngemuva kokuhluleka ukufaka “uSne” ohlelweni lwabo iThe Kings Drive ngoLwesihlanu.

Laba basakazi bethembise ukuthi bazokhuluma noSne okuvele ukuthi ubhangqe amadoda. USne ubesematheni ngoLwesine kwiKings Drive okuwuhlelo lwantambama olushayelwa yibona kwiGagasi FM.

Okuthiwa uyindoda kaSne, uLwazi, ushayele ohlelweni emcela umshado emoyeni kanti ucingo luzobanjwa elinye isoka. Umlisa obambe ucingo lukaSne, uveze ukuthi sebethandane iminyaka emine futhi nguye omenzela yonke into.

Lishone elangoLwesihanu bemanaphanapha yinhlamba uSphectacula noDJ Naves ezinkundleni zokuxhumana besolwa ngokwakha lolu daba. USphectacula ukuchithile ukuthi balwakhile lolu daba. “Sicela abantu bayeke ukusithuka ezinkundleni zokuxhumana. Ngaphambi kokuba singene ohlelweni uSne ubevumile ukuthi uzokhuluma nathi. Abantu bazwile simzama emoyeni engasalubambi ucingo lwakhe. Nathi ayikho into ebesingayenza. Kwathina isimangazile indaba kaSne,” kusho uSphectacula.

Uthe noLwazi abamazi kodwa ubefone njengawo wonke umuntu emoyeni ezocela umshado entombini yakhe kanti kuzophenduka amatafula.

Abalaleli bacasulwe nawukuthi bahlale eduze kwemisakazo isikhathi eside belinde uSne ukuthi akhulume wagcina engatholakalanga. Ngasekupheleni kohlelo badlale inkulumo eqoshiwe kaLwazi abathe unqabile ukukhuluma bukhoma emsakazweni. Kule nkulumo uLwazi uthe akakalitholi ithuba lokukhuluma noSne.

Okuphinde kwadida ukuthi labo DJ bazwakale sekuyophela uhlelo bethi bazamile ukumncenga uSne kodwa wathi akazimisele ukukhuluma emoyeni.

Omunye wabalaleli, uZimhlophe Hlophe ubhale ekhasini labo kuFacebook wathi le nto izolehlisa izinga lohlelo lwabo yenze ukuthi abalaleli bangabe besabathemba.

UZandile KamaCele Ndlovu uthe kuyobasiza ukuthi bafune uSne baze bamthole ngoba bazoyeka ukulalela uhlelo lwabo.

Lishone elwangoLwesihlanu sebebaningi abantu abathi yibo oSne. Abanye bencoma uSne ngekhono lokubhanqa abesilisa, bethi akabayise lapho ekhendla khona.