Advertisement

More from ezemidlalo

Wayebalekela ukuwasha izitsha ngebhola oweBanyana

“Ngeshwa (umama) wayengakwazi ukuya ezinkundleni, wayezwa nje ngabaqeqeshi ukuthi, ‘Hheyi uyazi umtanakho udlala kahle’ kodwa wayengakaze angibone ngidlala. Inkinga ngabazali bethu (abamnyama) akusikho ukuthi abathandi ukusibuka kodwa kufanele basebenze babeke ukudla etafuleni...

12 April 2019 | ezemidlalo
Advertisement