Umqeqeshi omusha we-Orlando Pirates uRulani Mokwena. Isithombe: Backpagepix
NGIWUMUNTU othandayo ukuhalalisela abanye abantu uma bephumelela ngoba ngikholelwa ekutheni akusizi ukuba nomgolo.

Uma ngibona umuntu ethenge imoto entsha enhle, ngiyamjabulela. Umuntu ngiyamhalalisela futhi uma ethenge umuzi omusha. Angingabazi futhi ukujabulisana nomuntu osuke ethole umsebenzi omusha. Noma ngibona injeza ihamba nowesifazane omuhle, angibi nomona, ngiyaye ngiyijabulele kodwa bese ngiba nokodwa kuleso simo. Phela nami ngiyakwazi ukumoyizela, ngilalise ulimu uma ngibona ingcwayi enhle. Ngize ngishintshe ngisho izwi futhi ukube nezindlebe ziyalala njengezengcanga, ngabe ngiyazilalisa.

Ukube akuzushiwo ukuthi ngiyachoma bengizonivezela “ubisi” lwentokazi engishaya ngalo. Uyambona uZozibini lona onguzime omusha waseNingizimu Afrika, yizithupha ziya egwayini. Ake ngithule kungaze kuthiwe ngichoma “ngozime” wami engabe ngibhala ngonobhutshuzwayo ngivale umlomo.

URulani Mokwena osenikwe izintambo zokuqeqesha i-Orlando Pirates (angazi noma okwesikhashana yini) ngiyamjabulela kakhulu kodwa...Phezu kwenjabulo enginayo ngokuthi uMokwena uhola eZimnyama kodwa ngizwa ngishaywa wuvalo oluncane uma ngicabanga ukuthi leli qembu likhulu kangakanani nokuthi umlando walo unothe kangakanani.

Kumfo kaMokwena ngifuna ukuthi ngesese kakhulu ngokuthi unikwe umsebenzi wokucija iBucs yize esemncane kangaka. Ngicabanga ukuthi ungumqeqeshi omncane kunabo bonke asebake bacija iPirates emlandweni, uma ngingenzi iphutha.

Nokho ngifisa ukumazisa uMokwena ukuthi akufani nokusinisa amahleza ukuqeqesha iPirates. Eminyakeni edlule * -Augusto “Njenje” Palacios, oyinhloko yabaqeqeshi kwiPirates, ubelokhu ebanjiswa isikhundla uma kukhona umqeqeshi oshiyile noma kusafunwa omusha. Ngikhumbula kahle ukuthi ngenye isizini wakhala ngeqolo nokunye eqeqesha iPirates, kwaze kwaphoqeleka ukuthi ayekiswe eqenjini elikhulu.

Abantu abadala ngibathanda kakhulu ngakho kwangiphatha kabi ukuthi uPalacios waze wazithola esecishe eshayeka phansi ejimini ngenxa yengcindezi eza nokucija iqembu elikhulu eNingizimu Afrika. Phela uNjenje wuqweqwe lomqeqeshi kodwa buka nje manje akasacatshangwa uma kukhulunywa ngokucija iBucs ngenxa yesimo esingesihle esacishe samehlela.

Kunzima kakhulu mfo kaMokwena ukuqeqesha iPirates. UMuhsin Ertugral ungumqeqeshi engimhlonipha kakhulu ngenxa yamagalelo akhe emaqenjini ahlukene. Uke wacija elinye iqembu elikhulu kuleli iKaizer Chiefs. Uyazi-ke mnewethu ukuthi * -Ertugral wahamba kanjani kwiPirates. Kwamangala wonke umuntu esula kwithelevishini ngemuva kokuthi iqembu linenebulwe yiSuperSport United ngo 6-1. Ngangiqala ukubona umqeqeshi ekhuluma kwithelevishini ngemuva komdlalo ethi uzoshiya iqembu, bese ngempela ngakusasa kuse sekunjalo.

Kulukhuni ngempela weRulani lapho ukhona, kweseBucs. Eminyakeni eminingi edlule uzokhumbula ukuthi leso sihlalo ohlezi kuso sike sahlala * -Owen da Gama ocija iHighlands Park njengamanje.

Ngazikhulumela naye uDa Gama edinwe ethelwa ngamanzi. Wayekhala ngokuthi into eyayizomenza ashiye kwiPirates wukuthi kwakukhona abantu ababefuna ukumtshela ukuthi awenze kanjani umsebenzi wakhe. Empeleni nje walibeka ngembaba elokuthi kukhona abathile ababefuna ukumsethela isikimu ngakho yena wayengeke awumele wonke lowo mbhedo. Ngempela kwadlula izinsukwana washiya phansi uDa Gama.

Angizami kona ukukwesabisa mfo kaMokwena kodwa ngifisa wazi ukuthi insimbi oyibambile njengamanje ishisa ngaphezulu kwalokhu okucabangayo. Ngikubona ungumqeqeshi onekusasa eliqhakazile ninoBenni McCarthy ocija iCape Town City, noClinton Larsen oyibambe kwiChippa United. Kakade amaqembu amakhulu emhlabeni njengamanje acijwa abaqeqeshi abasebancane.

Buka nje kwiManchester United izintambo zibanjwe ngu-Ole Gunnar Solskjær oneminyaka ewu-46. Yiqembu elikhulu phela iManchester ngakho ingcindezi ihlale ikhona. NakwiChelsea iqeqeshwa wuFrank Lampard oneminyaka ewu-41.

Mina ngikufisela inhlanhla Mokwena futhi ngiyafisa ukuthi uphumelele emsebenzini wakho omusha. Konke lokhu okwenzeke kubaqeqeshi engibabalile abake bacija iBucs, yinto engifisa iqhelelane nawe. Engifisa ukwenze nje wukuthi ukubeke emqondweni ukuthi iPirates yiqembu elikhulu ngakho ngeke kufane nokudla ubhanana ukuyiqeqesha.

- Phansi Emgodini