KUSUKA kwesokudla nguCosmos Hlatshwayo oyisikhulu sezemidlalo e-Unizulu, uThokozani Xulu oyisikhulu sezemidlalo emnyangweni wezemfundo eKing Cetshwayo District.

ABAGQUGQUZELI bomqhudelwano i-Unizulu Schools Tournament bathi bashaya izinyoni ezimbili ngetshe elilodwa ngalo mqhudelwano waminyaka yonke ohlanganisa izikole zamabanga aphezulu kwisifunda iKing Cetshwayo.

Le midlalo ibidlalelwa eMhlathuze Sports Complex ngoLwesihlanu. Imidlalo ebidlalwa bekuyibhola lezinyawo ebelihlanganisa izikole eziwu-12, iVolleyball obekukhona kuyona izikole eziwu-11 kanye ne-netball obekukhona kuyona izikole eziyishiyagalombili.

UThokozani Xulu oyisikhulu esiphezulu emnyangweni wezemfundo eKing Cetshwayo, utshele leli phephandaba ukuthi akukhona nje ukuthi bakhipha izingane esikoleni zingafundi ngoLwesihlanu, kepha kunesizathu sale midlalo.

"Isizathu sokuqala ukuthi sifuna abantwana badlale ukuze bezoba sesimeni esihle ngokomqondo futhi bephume nasezintweni ezingezinhle. Kodwa okubaluleke kakhulu ukuthi kuzoba nabadlali lapha abazokhethwa abenze kahle, bese behlabana ngomfundaze wase-Unizulu lapho bezofunda khona mahhala. Lokhu sikushayela ihlombe kakhulu futhi sibonga abaxhasi bethu i-Unizulu ngalokhu. Nokho akuyena noma imuphi umntwana ozothathwa, kufanele avunywe amaphuzu akhe, kube ngumuntu ophasayi nasesikoleni," kuchaza uXulu.

Njengoba lo mqhudelwano usudlalwe kathathu kulandelana, usekhona umfundi ohlabane ngalo mfundaze. Igama lakhe ngu-Eric Ngcobo waseMelmoth obefunda KwaNxusa High School. Kulo nyaka wenza unyaka wesibili kwiBsc Bio Chemistry and Microbiology.

Isikole esidle umhlanganiso ebholeni lezinyawo kube yi-Old Mill, kwathi kwiVolleyball kwanqoba iRichardsBay Secondary School emantombazaneni, kwanqoba iSbonokuhle. KwiNetball kunqobe iWelabasha, kwathi ebholeni labesifazane lezinyawo kwanqoba iMningi High School.

U-Amanda Cebekhulu owenza uGrade 9 eMningi High School uthe engakujabulela ukuhlabana ngomfundaze waseNyuvesi ngoba unephupho lokuba ngumlingisi.

"Ngiyazifela ngeThe Queen noZalo. Ngifuna ukulingisa khona ngidlale indawo efana nekaMangcobo kuZalo noma ngifane noHarriet kwiThe Queen,"isho kanje le ntokazi esencane.