UMHOLI we-NFP uNkk Zanele kaMagwaza-Msibi. Isithombe: SIGCINIWE
ZIYAQHUBEKA izinkinga kwiNational Freedom Party (NFP) njengoba sekukhona abaholi baseZululand abayizethenjwa zikaNkk Zanele Magwaza-Msibi abafuna asule ukuze kuhlakazwe iqembu.

Lokhu kulandela umdonsiswano obuseNkantolo yaseThekwini ngoLwesine, lapho bekuqhubeka khona icala elifakwe yiPhini likaMengameli weqembu, uNkk Sindi Mashinini Maphumulo, ofuna uKaMagwaza Msibi acacisele inkantolo ukuthi ngabe uyena yini owabhala isitatimende esayalela ukuba kuhlakazwe ubuholi ngo-Ephreli wangonyaka odlule.

Inkantolo ikhiphe umyalelo wokuba izinhlangothi ezingabhekani ziyoxoxa.

Omunye walaba baholi baseZululand, uMnuz Siphamandla Ntombela, uthe ukube uKaMagwaza Msibi akekho ngabe sebelishiyile iqembu baziyela kwamanye amaqembu.

“ UMashinini unenkani uyasixova akafuni ukuba sibuyisane kuphele le nto. Uyazi ukube kuyenzeka ngabe uKaMagwaza Msibi uyesula ashiye ukuze nathi sikhululeke siziyele kwezinye izinhlangano. Sihleli ngoba silandela yena,” kusho uNtombela.

Eziphendulela uNkk Mashinini Maphumulo uthe akalwi neNFP kodwa ufuna iqiniso. “Okokuqala uNtombela angimazi ukuthi ungenaphi ngoba akekho ngisho emaphepheni asenkantolo. Mina ngifuna kube yinkantolo manje eveza iqiniso ukuthi ngabe zonke izinqumo nezitatimende okuthiwa zivela kuKaMagwaza Msibi, zisuka kuye ngempela yini. Phela ngiyamazi uKaMagwaza Msibi. Sengiphile naye iminyaka engu-30 ngakho akakwazi ukuthatha izinqumo ezinje. Futhi selokhu agula sebemphendule unodoli wabo.”

Ukhale ngokuthi bafuqwa ngezitatimende okuthiwa zivela kuNkk Magwaza-Msibi kodwa abakaze bamuzwe ekhuluma noma eziqinisekisa.

Okhulumela ukaMagwaza Msibi, uMnuz Canaan Mdletshe, uthe kuyishwa ukuthi kube nomuntu okhuluma kanje.

“Wonke umuntu ujoyina iNFP ngokuthanda kwakhe. Uma kukhona onesiphakamiso sokuthi kumele asule akaye koKaMagwaza Msibi axoxe naye ngoba ungumholi ovulelekile ongenankinga.”